Wydarzenia

Wizyta gości z Danii

Ludzie, języki, literatura

To edukacyjny projekt realizowany wspólnie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu od stycznia do maja 2011r. To również jedno z działań w ramach Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek, będącej owocem udziału w Programie Rozwoju Bibliotek. Działanie to idealnie wpisuje się w ideę współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, zwłaszcza, że, rozwój współczesnych bibliotek zmierza w kierunku otwartości na przeróżne inicjatywy płynące z zewnątrz.

Rozstrzygnięcie konkursu o Wiśle

W dniu 30 czerwca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Informacji odbyło się wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym w ramach akcji „Wielkie Odkrywanie Polski. Zapraszamy do Wisły".
W wyniku losowania wyłoniono szóstkę szczęśliwców, którym przekazano nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Wiśle.

Były to następujące osoby:
Andrzej Dziurla
Aleksandra Oględzińska
Dominika Kościańska
Danuta Balcer
Anna Gola
Barbara Szymańska

Lider Kompleksowego Zarządzania Jakością

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uzyskał tytuł Lidera Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością i wyróżnienie znakiem Wielkopolska Jakość za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania zgodnego z Modelem EFQM.

Certyfikat Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości przyznany został przez Wielkopolski Instytut Jakości, w imieniu którego działają Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka oraz Dyrektor Instytutu Jakości Przemysław Kurczewski. Certyfikat będzie obowiązywał do dnia 15 maja 2013 roku.

Gimnazjum w Nowym Tomyślu szkołą modelową SMART

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w 2009 roku zostało pierwszą w Polsce modelową szkołą SMART. Uczestniczy również w kolejnej edycji tego programu. 29 czerwca otrzymaliśmy z rąk Arkadiusza Stefana, przedstawiciela SMART Technologies certyfikat Schowcase School, statuetkę oraz oprogramowanie i sprzęt multimedialny tej renomowanej kanadyjskiej firmy.

Nowy skarbnik gminy

Z dniem 1 lipca 2011 roku na stanowisko skarbnika gminy powołana została pani Ludomira Śpiączka. Powołanie nastąpiło na mocy Uchwały nr XI/77/2011 rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 17 czerwca 2011 roku.

W dniu 1 lipca 2011 roku Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing w obecności sekretarza gminy Marii Cegleckiej powierzył stanowisko skarbnika gminy pani Ludomirze Śpiączce.

Na wymianie doświadczeń w Nowym Tomyślu

W dniach od 27 do 28 czerwca 2011 roku w Nowym Tomyślu gościły osoby tworzące Grupę Wymiany Doświadczeń, powstałą w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”, realizowanego przez Związek Miast Polskich.

Powitanie Lata

Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu w dniu 22 czerwca 2011 r. zorganizował imprezę plenerową „Powitanie Lata”. Okazją do wspólnej zabawy było zakończenie roku szkolnego, a tym samym rozpoczęcie okresu wakacyjnego dla dzieci. Po kilkunastu latach organizacji czerwcowych imprez „przy górce”, powrócono na plac za pawilonem handlowym, tzw. „lodowisko”, co mieszkańcy przyjęli z zadowoleniem.

Konkurs kulinarny

Walory smakowe, wygląd, estetyka, związek potrawy z regionem i udział w drużynie wójta, burmistrza, przewodniczących rady gminy – to kryteria oceny podczas konkursu kulinarnego zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania KOLD.

Jubileusz powstania groty

Dnia 25 czerwca 2011 roku w Starym Tomyślu odbyła się uroczystość z okazji 11. rocznicy powstania Groty Św. Antoniego, Św. Anny i Matki Bożej Różańcowej oraz wspomnienie poległych mieszkańców wioski.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu nowotomyskiego: burmistrz Henryk Helwing, zastępca burmistrza Wojciech Ruta, dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Genowefa Hreczyńska, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Ewelina Szofer-Pajchrowska, sołtys Kozich Lasek Henryk Kahl z małżonką. Wszystkich przybyłych powitał sołtys wsi Adam Krym.