Wydarzenia

Uroczystość nadania awansu zawodowego

Pani Anna Bielecka, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej otrzymała tytuł nauczyciela mianowanego. 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu złożyła uroczyste ślubowanie i odebrała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego w obecności Zastępcy Burmistrza Pawła Mordala, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Katarzyny Łukaszewicz oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej pani Mirosławy Chmielewskiej.  

Betlejemskie Światełko Pokoju zawitało do Urzędu Miejskiego

W dniu 21 grudnia br. Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Z rąk nowotomyskich harcerek odebrał je Zastępca Burmistrza Paweł Mordal.
 
Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 roku w Linz w Austrii. W Polsce Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.

VI Kiermasz Świąteczny Pachnący Piernikiem za nami!

W niedzielę 18 grudnia odbył się kolejny, szósty już nowotomyski przedświąteczny kiermasz, współtworzony przez Burmistrza Nowego Tomyśla, Nowotomyski Ośrodek Kultury i Świetlicę Socjoterapeutyczną w Nowym Tomyślu. Uroczystego otwarcia kiermaszu wspólnie dokonali: burmistrz Włodzimierz Hibner, dyrektor NOK-u Beata Baran oraz pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień Jolanta Szade. Następnie spod wiklinowej muszli koncertowej wyruszyła świąteczna parada szczudlarzy, której przewodził sam Feliks Szołdrski.

Wicemarszałek w Borui Kościelnej

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak i dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński 20 grudnia br. odwiedzili Boruję Kościelną, aby zapoznać się z realizacją budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305. Na miejscu spotkali się z Burmistrzem Nowego Tomyśla Włodzimierzem Hibnerem, Zastępcą Burmistrza Pawłem Mordalem oraz przedstawicielami Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

Nowy samochód dla OSP w Borui Kościelnej

Ochotnicza Straż Pożarna z Borui Kościelnej w Nowym Tomyślu otrzymała nowy wóz strażacki.

Obwodnica Bero

14 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Gminy Nowy Tomyśl i Gminy Miedzichowo oraz przedstawicieli władz powiatu i Nadleśnictw Bolewice i Grodzisk, dotyczące planów budowy drogi łączącej ulicę Komunalną z drogą wojewódzką 305, poprzez kompleksy leśne Nadleśnictw Bolewice i Grodzisk.

Między światami

Gościem ostatniego w tym roku spotkania Klubu Miłośników Podróży „Przez Kontynenty”, działającym w nowotomyskiej bibliotece była Marzena Filipczak, dla której podróżowanie stało się pasjonującym sposobem na życie.

Noc w Fabryce Czekolady

Setna rocznica urodzin pisarza Roalda Dahla, zapał i zaangażowanie uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz ogromny entuzjazm dzieci  stanowiły świetny punkt wyjścia do organizacji dużego, pełnego atrakcji przedsięwzięcia, jakim była „Noc w Fabryce Czekolady”, która odbyła się 9 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu.

Św. Mikołaj w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

Św. Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na świecie. Nic więc dziwnego, że w poniedziałek 5 grudnia z prezentami dla ponad 100 dzieci pojawił się na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.

Mikołajki w Sękowie

W sobotę, 10 grudnia 2016 r., odbyła się w świetlicy wiejskiej kilkugodzinna impreza dla dzieci w Sękowie, w której uczestniczyło ponad 50 młodych mieszkańców (do 15 lat), w tym wielu z rodzicami. Organizatorzy: sołtys Piotr Protas i członkowie Stowarzyszenia „Sękowo Olęderskie”- Agnieszka Dudek, Maria Protas, Teresa i Leszek Urbańscy, Monika Kowalczyk i Mariola Wittchen- przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek, między innymi: wyplatanie oraz dekorowanie wiklinowych choinek, wykrawanie i lukrowanie pierników, ubieranie żywej choinki świetlicowej.