Wiadomości

Spotkanie noworoczne pracowników Gimnazjum 2017

Kolejny już raz uroczyste, noworoczne spotkanie pracowników szkoły, w którym wzięli udział również emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Gimnazjum, odbyło się 5 stycznia. W wydarzeniu tym uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla Paweł Mordal, ks. kanonik Andrzej Grabański, Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum Justyna Bronka i sekretarz Rady Rodziców Beata Tobys oraz Eugenia Szymczak - pielęgniarka szkolna.
 

Zabłąkany pies

W Przyłęku w rejonie posesji 57A od początku stycznia 2017 r. błąka sie pies. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu wlaściciela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską tel 61 44 26 655.

Zabłąkany pies

W Starym Tomyślu w rejonie posesji 32 znaleziono psa. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską tel 61 44 26 655.

Decydujesz, pomagasz

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagasz”, w ramach którego aż 150 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych otrzyma łącznie 750 000 zł na realizację projektów skierowanych do społeczności lokalnych. Każdy grant wynosi 5000 zł.
Zapraszamy do zapoznania się w regulaminem konkursu i do udziału w nim. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.tesco.pl/pomagamy.
Zgłaszanie projektów trwa do 31 stycznia 2017 r.
Informacja o programie – w załączeniu
 

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH OSiR W NOWYM TOMYŚLU

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu przedstawia kalendarz imprez sportowych do końca sierpnia 2017r.
http://osirnt.pl/kalendarz-imprez-2017/

Karta do głosowania – Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r.

Publikujemy kartę do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. Kartę można pobrać i wydrukować. Uwaga – karta jest dwustronna. W przypadku wydrukowania 1 i 2 strony na osobnych kartkach, należy obie strony trwale ze sobą połączyć.
Karty w formie wydruku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu (Biuro Obsługi Mieszkańca - parter budynku). Karty będą także dostępne w Gminnym Ośrodku Informacji, podczas przeprowadzanego w tym punkcie głosowania.
9 stycznia rusza głosowanie!

Badanie budżetów gospodarstw domowych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w 2017 roku na terenie gminy Nowy Tomyśl zostanie przeprowadzone badanie ankietowe pn. Badanie budżetów gospodarstw domowych.

Więcej informacji w załącznikach.
 

Informacja dotycząca opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że 15.01.2017 roku (niedziela), upływa termin płatności  opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 
Informujemy również, że jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy.
 

Marszobieg Powstańczy

Ruszył remont ulicy Komunalnej

Trwają prace na ulicy Komunalnej. Remontowany jest prawie kilometrowy odcinek ulicy. Prace przeprowadza firma CAŁUS sp. z o.o. s. k. Całkowita kwota przeznaczona na remont wynosi prawie 700 tys. zł.