×

NOWY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

NOWY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


W roku 2019 komunikację miejską w Nowym Tomyślu będzie obsługiwało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, spółka akcyjna
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.
Świadczenie przewoźnika polegać będzie na nieodpłatnym przewozie środkami transportu autobusowego, po wyznaczonej trasie z częstotliwością 12 kursów od poniedziałku do piątku oraz w sobotę z częstotliwością 7 kursów.
Natomiast w niedzielę i święta autobus nie będzie kursował.
W miesiącach lipiec i sierpień w dni powszednie będzie realizowanych 6 kursów i w sobotę również 6 kursów.
Kurs autobusu komunikacji miejskiej będzie odbywał się nie tylko po mieście Nowy Tomyśl, ale także do Sękowa
– przystanek przy świetlicy czy Glinna – przystanek
na wysokość budynków wielorodzinnych JANTAR, Jastrzębska Starego.
Została również utworzona druga linia autobusowa uwzględniająca miejscowości takie jak Paproć, Chojniki, Boruja Kościelna.
Autobus komunikacji miejskiej będzie przewoził pasażerów po pięciu wyznaczonych trasach:
Trasa Nr 1 – obejmująca objazd całej pętli tzn. wyjazd
z pl. Chopina i powrót na pl. Chopina (z dojazdem na dworzec PKP), na długości ok. 8,6 km.

Trasa Nr 2 – obejmująca objazd całej pętli tzn. wyjazd
z pl. Chopina (z przystankami w miejscowości Glinno – Jantar oraz dworzec PKP) i powrót na pl. Chopina, na łącznej długości ok. 10,00 km.

Trasa Nr 3 – obejmującej objazd całej pętli tzn. wyjazd
z pl. Chopina (poprzez dworzec PKP oraz przystanek
w Paproci, Chojnikach i Borui Kościelnej) i powrót na pl. Chopina, na łącznej długości ok. 15,2 km.

Trasa Nr 4 – obejmującej objazd całej pętli tzn. wyjazd z wyjazd z pl. Chopina (dworzec PKP) i powrót na pl. Chopina, na łącznej długości ok. 8,6 km.

Trasa Nr 5 – obejmującej objazd całej pętli tzn. wyjazd
z pl. Chopina (dworzec PKP oraz przystanek w Sękowie i Jastrzębsku Starym) i powrót na pl. Chopina na łącznej długości ok. 18,6 km.

Świadczenie usług na poszczególnych trasach:
1. Usługa w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2019 roku będzie realizowana:
a) Trasy przejazdu autobusem mniejszym:
W dni powszednie 6 kursów w tym dwa kursy TRASĄ NR 2, dwa kursy TRASĄ NR 3,
dwa kursy TRASĄ NR 1
W soboty 7 kursów w tym dwa kursy TRASĄ NR 2 , dwa kursy TRASĄ NR 3, jeden kurs TRASĄ NR 1 oraz dwa kursy TRASĄ NR 5
b) Trasy przejazdu autobusem większym:
W dni powszednie 6 kursów w tym cztery kursy TRASĄ NR 4, dwa kursy TRASĄ NR 5

2. Usługa w okresie wakacji (lipiec i sierpień 2018 roku) będzie realizowana:
W dni powszednie 6 kursów w tym jeden kurs TRASĄ
NR 2, dwa kursy TRASĄ NR 3, jeden kurs TRASĄ NR 1 oraz dwa kursy TRASĄ NR 5
W soboty 6 kursów w tym jeden kurs TRASĄ NR 2, dwa kursy TRASĄ NR 3, jeden kurs TRASĄ NR 1 oraz dwa kursy TRASĄ NR 5
Prosimy osoby dojeżdżające o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania komunikacji lub poprawy jej funkcjonowania na adres urzad@nowytomysl.pl


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE