×

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w 2019 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w 2019 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2019. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udziału w naborze wniosków określa załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2019.

Ustalony został okres realizacji zadania od 26 lutego do 30 grudnia 2019 r.

Zarządzenie wraz z załącznikami – do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE