×

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu, w kadencji 2019 – 2022.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od 6 do 20 maja 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów mają organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Formularz zgłoszeniowy oraz zasady zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie internetowej www.nowytomyśl.pl (link poniżej) oraz w pokoju nr 39a Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Głosowanie w wyborach na zgłoszonych przez organizacje kandydatów planowane jest na 3-4 czerwca 2019 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w procedurze zgłaszania i wyboru swoich reprezentantów do GRDPP.

Zarządzenie o naborze kandydatów do GRDPP

Ogłoszenie naboru do GRDPP

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE