×

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu informującym, iż Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu, działając na podstawie art. 161 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) ustaliło liczbę ławników,  którzy  mają być wybrani przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu w wyborach uzupełniających: do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu wybranych ma  być 2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych I instancji oraz do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. wybrany ma  być 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu  prawa pracy.

 Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Linki do załączników znajdują się poniżej:

7_Klauzula informacyjna

6_Lista_osób_zgłaszających_kandydata_na_ławnika_sądowego

2_ formularz-krk-osoba

5_Zaswiadczenie_lekarskie

4_oswiadczenie-kandydata-wladza-rodzicielska

3_oswiadczenie-kandydata-przestepstwo

1_Karta_zgloszeniowa

1. wybory_uzupełniające_OGŁOSZENIE


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE