×

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

01.08.2022

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu w kadencji 2022 - 2025

      &nbs...

czytaj więcej

10 tys. zł dofinansowania od Lasów Państwowych na zajęcia sportowe w plenerze

29.07.2022

Więcej informacji: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy

Nabór trwa do 30 września 2022 r.

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Kopernik NT – tryb pozakonkursowy

18.07.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Seniorzy z UTW poznają zachodnią Polskę”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Kopernik NT.

czytaj więcej


Oferta Rady Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Nowy Tomyśl – tryb pozakonkursowy

14.07.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Jak dawniej bywało?”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Rady Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Nowy Tomyśl. Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia ...

czytaj więcej

Tworzymy program współpracy na 2023 rok

13.07.2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2023 rok Gminy Nowy Tomyśl
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

czytaj więcej

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu – tryb pozakonkursowy

14.06.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Zielona szkoła nad wodą”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu.

czytaj więcej


Oferta Stowarzyszenia Rodzinka- tryb pozakonkursowy

20.05.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Kraina 1000 jezior”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Rodzinka.

Uwagi dotyczące oferty można składa...

czytaj więcej

Dyżur doradcy Centrum PISOP

11.05.2022

24 maja Nowy Tomyśl odwiedzi doradca Stowarzyszenia Centrum PISOP, zajmującego się na co dzień wsparciem organizacji pozarządowych w Wielkopolsce. Osoby działające w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych i innych organizacjach społecznych mogą tego dnia spotkać się z doradcą i uzyskać nieodpłatnie informacje nt. pozyskiwania środ...

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11.05.2022

Zarządzenie nr 687/2022 Burmistrza Nowego Tomyśla w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizac...

czytaj więcej

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego – tryb pozakonkursowy

22.04.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. Przegląd Małych Form Teatralnych „Teatr w Walizce 2022”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielko...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory