×

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Nowego Tomyśla

12.02.2018

Zapraszamy mieszkańców gminy Nowy Tomyśl na spotkanie z Burmistrzem Włodzimierzem Hibnerem. Szczegółowe informacje na plakacie.  

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2018 rok

31.01.2018

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu. Org...

czytaj więcej

Zapraszamy na wykłady otwarte

25.01.2018

czytaj więcej

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Nowym Tomyślu

19.01.2018

Szanowni Państwo, W związku z remontem przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Kolejowej w Nowym Tomyślu, uprzejmie informujemy, że od dnia 24.01.2018 r. od godz. 07:00 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 18:00, przejazd będzie zamknięty. Objazdy (do 3,5t oraz powyżej 3,5t) zostaną poprowadzone zgodnie z załączonym schematem. czytaj więcej


Kontrola Straży Miejskiej domowego pieca

19.01.2018

W dniu 19 stycznia 2018 roku, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu dokonali kontroli posesji w miejscowości Bukowiec. Kontrola związana była z zadymieniem. Na miejscu przeprowadzono czynności sprawdzające przede wszystkim pod względem sprawdzenia zawartości paleniska i popielnika w gospodarstwie domowym. Pod uwagę wzięto również składowane materiały przeznaczone do palenia. Kontr...

czytaj więcej

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

19.01.2018

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na rok 2018 w terminach: • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi do...

czytaj więcej

Komunikat dotyczący ul. Piłsudskiego

17.01.2018

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje, że w bieżącym roku planowana jest przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu. W związku z powyższym prosimy właścicieli i zarządców budynków o uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej a w szczególności odprowadzania ścieków z instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejące obecnie rurociągi kanalizacji deszczowej prowadzone w ciągu chodników zostaną wybl...

czytaj więcej

Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl

17.01.2018

- 2018 -

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” dofinansowane w ramach działania 2.5 oś pri...

czytaj więcej

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym

17.01.2018

- 2017 -

Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym” dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". czytaj więcej


Termomodernizacja hali sportowej w Nowym Tomyślu

17.01.2018

- 2017 - 2018 -

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomyślu” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

<...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty