×

Oferta Stowarzyszenia Rodzinka- tryb pozakonkursowy

05.06.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Zwiedzamy Opole – Stolicę Polskiej Piosenki”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Rodzinka.

Uwagi doty...

czytaj więcej

Ruszył nabór do programu Potańcówki Wiejskie!

29.05.2023

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie potańcówek wiejskich.

 

Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki. Warunkiem jest nieprzekroczenie maksymalnej kwoty dofinan...

czytaj więcej

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Bukowiec – tryb pozakonkursowy

19.05.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. II Bukowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Koła Gospodyń Wiejskich Bukowiec „ACH TE BABY” .

<...

czytaj więcej

Społecznicy gościli w Chojnikach

19.05.2023

17 maja w świetlicy wiejskiej w Chojnikach odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych, połączone z posiedzeniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyła też animatorka Centrum PISOP Natalia Szymanowska. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i sołectw rozmawiali o inicjatywach na rzecz środowiska l...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Kopernik NT – tryb pozakonkursowy

27.04.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Warsztaty kulinarne dla seniorów z UTW – zdrowa dieta”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Kopernik NT.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 4 maja 2023 r. w Urzędzie Mie...

czytaj więcej

Informacja o możliwości ubiegania się o dotacje w trybie pozakonkursowym

26.04.2023

W 2023 r. Gmina Nowy Tomyśl nie planuje ogłaszania otwartych konkursów ofert na zadania w takich obszarach jak: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Turystyka, Ochrona i promocja zdrowia, Polityka społeczna – działania na rzecz seniorów, Oświata i wychowanie.

W związku z tym na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział...

czytaj więcej

Spotkanie stowarzyszeń i społeczników

26.04.2023

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, mieszkańców działających społecznie w naszej gminie na spotkanie, które odbędzie się 17 maja 2023 r. o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Chojnikach.

Będzie to już kolejne spotkanie organizacji pozarządowych w naszej gminie, podczas którego

można podzielić si...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Kopernik NT – tryb pozakonkursowy

04.04.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Seniorzy na szlaku kościołów drewnianych”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Koper...

czytaj więcej

Na wizycie studyjnej w Rakoniewicach

03.04.2023

Przedstawiciele stowarzyszeń i sołectw z gminy Nowy Tomyśl 1 kwietnia 2023 r. uczestniczyli w wizycie studyjnej w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach. Odwiedziny miały na celu poznanie działalności stowarzyszenia oraz realizowanych przez nie projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców.  

Prezeska Stowarzyszenia Kaja Kry...

czytaj więcej

Przyznanie dotacji na zajęcia nauki pływania dla dzieci na 2023 r.

30.03.2023

 

Burmistrz Nowego Tomyśla przyznał dotację w wysokości 70 000,00 zł Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, na realizację zadania pn. „Umiem pływać”, w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory