×

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów
Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie do wymiaru podatkowego posiadanie psa – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (Załącznik Nr 1)

Wymagane dokumenty:
  • pisemne zgłoszenie faktu posiadania psa i wynikającego stąd obowiązku płacenia opłaty,
  • pisemne zgłoszenie faktu nie posiadania psa w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Opłaty:

opłata według stawek z uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu podejmowanych rokrocznie w tej sprawie. W roku 2017 opłata wynosi 50,00zł, a płatna jest jednorazowo do 15 marca.

  • w ciągu roku podatkowego, opłata płatna jest w terminie 14 dni od nabycia psa.
Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Podinspektor Iwona Fertyk, budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube