×

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Sposób załatwienia sprawy:
  • podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego danego roku zgłosić do opodatkowania środek transportowy, w formie złożenia rocznej deklaracji DT 1 (Załącznik Nr 1)
  • w ciągu roku podatkowego podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji DT-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany).
Podatek płatny jest w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września danego roku podatkowego.

Wymagane dokumenty:
  • deklaracja,
  • dowód rejestracyjny pojazdu
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Mirela Wiśniewska, budynek A, parter, pokój nr 6, telefon 0-61 4426633


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube