×

Wydanie zaświadczenia o hektarach przeliczeniowych i fizycznych

Wydanie zaświadczenia o hektarach przeliczeniowych i fizycznych
Sposób załatwienia sprawy:

– wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty:

– pisemne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia (Załącznik Nr 1),
– dowód osobisty.

Opłaty:

– opłata skarbowa od zaświadczenia – 17,00zł
Zwolnienie od opłaty za zaświadczenie wydane zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 01.12.1994 roku o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

Termin załatwienia sprawy:

– do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Opłata za odwołanie:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 613)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Eugenia Andrzejczak. budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634

Uwagi:

Pliki do pobrania:

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_1125115722


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube