×

Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości niezbędnych do poprawienia funkcjonowania nieruchomości przyległych

Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości niezbędnych do poprawienia funkcjonowania nieruchomości przyległych
Sposób załatwienia sprawy:

Przeniesienie własności w drodze aktu notarialnego

Wymagane dokumenty:
  • wniosek osoby zainteresowanej nabyciem części nieruchomości
Opłaty:

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, cena zakupu oraz koszty związane z przeniesieniem własności

Termin załatwienia sprawy:

Około 6 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Brak

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Wydziału UiGN Krzysztof Kewler budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube