×

Rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

Rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych
Sposób załatwienia sprawy:

wypłata rekompensaty na ROR lub odbiór w kasie Urzędu

Wymagane dokumenty:
  1. wniosek złożony przez żołnierza rezerwy o wypłaceniu rekompensaty,
  2. zaświadczenie z JW o odbytych ćwiczeniach,
  3. zaświadczenie o utracie wynagrodzenia  za 1 dzień :
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

7 dni

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wypłaty świadczenia rekompensującego odwoładnie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 1430).
Rozporządzrnie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadzenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. Z 1 października 2015 r., poz. 1520).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział  Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor Elżbieta Dziubała – budynek A, I piętro, pok. 20, tel.  61 44 26 613


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE