×

Wydanie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

Wydanie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego
Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Wymagane dokumenty:
  • druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • druk deklaracji o wysokości dochodów
  • druki oświadczeń
  • udokumentowanie dochodów gospodarstwa domowego
Opłaty:

Bez opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Ustawowy 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Opłata za odwołanie:

Bez opłaty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych – tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 966

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor KRiOŚ Anna Wiesława Podgórecka, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. Nr 14, tel. 0-61 44-26-642

Uwagi:

Załączniki do pobrania


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube