×

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Nowego Tomyśla. Dotyczy danych przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Nowego Tomyśla. Dotyczy danych przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:
  • Potwierdzenie dokonania opłaty.
Opłaty:

17,00 zł (oprócz zaświadczeń, które opłacie nie podlegają lub są od niej zwolnione).

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube