×

Wydanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Wydanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Wymagane dokumenty:
  • pisemny wniosek posiadacza psa zawierający oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania
  • pisemna informacja o pochodzeniu psa, jego rasie , wieku , płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa
  • pisemna informacja o miejscu i warunkach , w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
Opłaty:

opłata skarbowa za zezwolenie 82 zł

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Opłata za odwołanie:

Brak opłaty

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 10 ust.1 – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r.Nr 106, poz. 1002 ). o r a z § 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687 ) i art. 104 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalno-Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor KIRiOŚ Zenon Chmielnik, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. Nr 5, tel . 61 44 26 643

Uwagi:

Brak uwag

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube