×

Wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie reklamy

Wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie reklamy
Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Wymagane dokumenty:
  • wniosek
  • plan sytuacyjny
  • harmonogram robót
  • projekt organizacji ruchu
  • uzgodnienia dokumentacji do wglądu
Opłaty:

Zgodnie z uchwałą RM

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Poznań

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

– Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
– Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział infrastruktury i drogowy

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Anna Andrzejczak, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ,pok. 9, tel. 61 44-26-641


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE