×

Zamiana nieruchomości

Zamiana nieruchomości
Sposób załatwienia sprawy:

Akt notarialny

Wymagane dokumenty:
  • wniosek osoby zainteresowanej
  • dokumentacja geodezyjna
Opłaty:
  • ewentualna dopłata różnicy wartości nieruchomości podlegających zamianie;
  • Koszty związane z przeniesieniem własności – według ustaleń
Termin załatwienia sprawy:

Około 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 z późniejszymi zmianami)

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor Wydziału UiGN Krzysztof Kewler budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648

Uwagi:

Brak uwag

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE