×

Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego (karta usługi)

Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego (karta usługi)
Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego

Wymagane dokumenty:
  • wniosek właściciela nieruchomości,
  • mapa inwentaryzacyjna-powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę,
  • zawiadomienie o przystąpieniu do użytkowania budynku lub decyzja Starosty o częściowym oddaniu budynku do użytku
Opłaty:

opłata w wysokości 17 złotych za zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Brak

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo Geodezyjno-Kartograficzne (Dz.U. z 2010r Nr 193, poz.1287 z późn.zm) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. , poz. 125 )

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Zastępca Naczelnika Wydziału: budynek A;
II piętro , pok. nr 35, tel. 61 44 26 648

Uwagi:

Brak uwag

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE