×

Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG.

Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG.
Sposób załatwienia sprawy:

Wpisu do rejestru CEIDG dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
CEIDG w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
Wniosek można złożyć na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl – należy go podpisać zaufanym profilem lub podpisem elektronicznym .
Wniosek można też złożyć w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy.
W Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.Do 1 dnia roboczego.

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 dnia roboczego.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.

Uwagi:
  • Niezbędna znajomość nr NIP.
  • Niezbędna znajomość nr REGON.
  • Do pobrania wniosek.

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE