ZAKOŃCZONO DRUGI NABÓR WNIOSKÓW

16 sierpnia 2023 r. uruchomiony został drugi nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. CEL PROGRAMU: Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła … Czytaj dalej ZAKOŃCZONO DRUGI NABÓR WNIOSKÓW