×

ZAKOŃCZONO DRUGI NABÓR WNIOSKÓW

ZAKOŃCZONO DRUGI NABÓR WNIOSKÓW

16 sierpnia 2023 r. uruchomiony został drugi nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BENEFICJENCI:

Beneficjentem końcowym Programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający  z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie Gminy Nowy Tomyśl, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Beneficjent końcowy składa wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami w pok.  nr 13  (Kancelaria) Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

TERMINY NABORU:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 16 sierpnia 2023 r. jednak nie później niż do dnia 15 września 2023 r., w zależności od dostępności środków. W przypadku, gdy złożone wnioski nie wyczerpią środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie ogłoszony III nabór wniosków.

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):    

 1. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 2. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 3. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Rodzaje kosztów kwalifikowalnych oraz wymagania techniczne zostały określone w  Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz dostępne są pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego ,, Ciepłe Mieszkanie” w gminie Nowy Tomyśl– załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 967/2023 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 02.06.2023 r.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz uzyskać osobiście w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, tel. 61 44 26 642.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu
 2. Zarządzenie Burmistrza Nowego Tomyśla nr 967/2023 z dnia 02.06.2023 r.
 3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Nowy Tomyśl – załącznik nr 1 do zarządzenia

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON