×

Nowe ścieżki rowerowe

Nowe ścieżki rowerowe

Z przyjemnością przekazujemy dwie dobre informacje w temacie budowy nowych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

W połowie lipca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo – Nowy Tomyśl . Tym samym ta bardzo wyczekiwana inwestycja powstanie już w najbliższych miesiącach. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. z Borui Nowej. Zakończenie robót na tym odcinku planowane jest na 16 października br. W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie m.in.:montażu oświetlenia przejścia dla pieszych, nawierzchni zjazdów publicznych z betonu asfaltowego, a przede wszystkim nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej. Optymizmem powiało także w przypadku ścieżki przy drodze wojewódzkiej nr 305 do Borui Kościelnej.

31 lipca br. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner podpisał porozumienie z dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, dzięki któremu bardziej realna stanie się wreszcie realizacja i tej ścieżki rowerowej. Porozumienie dotyczy współpracy obu stron przy budowie ścieżki na odcinku Nowy Tomyśl- Boruja Kościelna. Pomimo, iż zadanie dotyczy drogi wojewódzkiej, w ramach zawartego porozumienia Gmina Nowy Tomyśl zadeklarowała wsparcie jego realizacji z budżetu Gminy, co przyspieszy z pewnością dalsze prace prowadzone przez WZDW w Poznaniu.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON