×

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok – wyłoniono projekty pod głosowanie

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok – wyłoniono projekty pod głosowanie

Zakończył się pierwszy etap działań związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok. Od 23 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali propozycje projektów do realizacji w przyszłym roku. W tym okresie wpłynęły 22 wnioski: 12 na projekty prospołeczne, na łączną kwotę 105 560,00 zł oraz 10 na projekty inwestycyjne na kwotę 618 830,23 zł.

Powołana przez Burmistrza Nowego Tomyśla komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok przystąpiła do weryfikacji złożonych przez mieszkańców projektów pod względem formalno-prawnym oraz zgodności z zasadami określonymi w uchwale.

Po zbadaniu wszystkich projektów komisja zdecydowała o odrzuceniu czterech wniosków inwestycyjnych. Spośród pozostałych projektów mieszkańcy podczas głosowania zdecydują, które powinny być realizowane.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami inwestycyjnymi i prospołecznymi.

Projekty inwestycyjne BONT 2019

Projekty prospołeczne BONT 2019

Projekty niezakwalifikowane BONT 2019

Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty odbywać się będzie od 1 do 19 października 2018 r. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia. Projekty są oceniane w głosowaniu tajnym. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest ważna legitymacja szkolna) i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący dokonuje wyboru z puli projektów inwestycyjnych i prospołecznych mając do dyspozycji łącznie 2 głosy do rozdysponowania, po 1 na obie kategorie. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 1 projekcie dla danej kategorii lub niewybranie żadnego projektu powoduje, że głos jest nieważny.

W załączeniu podajemy wykaz miejsc i terminów głosowania.

Wykaz miejsc i terminów głosowania

Już dziś zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Protokół z posiedzenia komisji

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON