×

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” – uwaga na oszustów!

uwaga

Przestrzegamy mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Nowy Tomyśl oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Nowym Tomyślu.


Gmina Nowy Tomyśl, na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.


 

Prezentacja projektu Czyste Powietrze

Kwestionariusz

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 • Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu)
 • Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)
 • Pełny numer księgi wieczystej (PO1N/_______/_)
 • Numer ewidencyjny działki
 • Powierzchnia całkowita budynku (m2)
 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy
 • Wysokość osiągniętego dochodu:
  – Ostatnie złożone zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego
  – Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
   – Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
   – Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie).
 • W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego Powietrza, które wydaje OPS w Nowym Tomyślu (ul.Piłsudskiego 8). Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.
 • Powierzchnia docieplana osobno dla każdego rodzaju przegrody np. ściany wewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej teren, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2) jeżeli dotyczy
 • Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2)- jeżeli dotyczy
 • Do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN –EN 303-5-2012- jeżeli dotyczy

Wykaz załączników do wniosku o płatność:

 • Złomowanie starego pieca
 • Etykieta energetyczna
 • Certyfikat/zaświadczenie z pieca na paliwo stałe
 • Karta produktu (dotyczy źródeł ciepła, ocieplenia, stolarki drzwiowej i okiennej)
 • Zdjęcie tabliczki znamionowej nowego źródła ciepła
 • Zdjęcie zamontowanych drzwi
 • Protokół odbioru z wykonawcą
 • Powiadomienie o zakończeniu przyłącza gazowego lub polecenie monterskie (w przypadku kotłowni gazowej)
 • Odbiór kominiarski końcowy, próba szczelności gazu (w przypadku kotła gazowego, kotłowni gazowej)
 • Faktury z potwierdzeniami zapłaty (ewentualnie specyfikacja do faktury)
 • Potwierdzenie przyłączenia do sieci dystrybucji (w przypadku instalacji fotowoltaicznej)

Wszystkie dokumenty załączamy w kserokopiach opatrzonych opisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisanych.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON