×

Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie

P R O G R A M   „CIEPŁE  MIESZKANIE”


Skierowany do mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, którzy spełniają poniższe warunki:

  • posiadają roczny dochód nieprzekraczający kwoty 120.000 zł,
  • posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • planują realizację poniższych przedsięwzięć mogących być  przedmiotem dofinansowania.

Na co można pozyskać dofinansowanie
Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz  zakup i montaż źródła ciepła . Do źródeł tych zalicza się:

– pompa ciepła powietrze/woda,

– pompa ciepła typu powietrze/powietrze,

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do węzła cieplnego znajdującego się w budynku,

– instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,

– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane poniższe  prace: 

– zakup i montaż okien lub drzwi zewnętrznych,

– wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zakresu.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości uzyskanego w roku ubiegłym dochodu

Uprawnionymi osobami do skorzystania z najwyższego poziomu dofinansowania (do 37 500 zł) są osoby, których dochody na osobę nie przekraczają:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Uprawnionymi osobami do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania (do 25 000 zł) są osoby, których dochody na osobę nie przekraczają:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, 

do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 26 czerwca 2023 r. jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2023 r., w zależności od dostępności środków. W przypadku, gdy złożone wnioski nie wyczerpią środków przeznaczonych na dofinansowanie w II połowie sierpnia 2023 roku zostanie ogłoszony II nabór wniosków.

ZAKOŃCZONO DRUGI NABÓR WNIOSKÓW

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON