×

Rozbudowa Żłobka Złoty Promyk w Nowym Tomyślu

Rozbudowa Żłobka Złoty Promyk w Nowym Tomyślu

– 2017 – 2020 –

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu – zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet:  9 ,,Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie: 9.1 ,,Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”  
Poddziałanie: 9.1.2 ,,Infrastruktura społeczna”  

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 14 listopada 2017 r. – 30 października 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 509.434,70 zł
Kwota dofinansowania: 430.405,74 zł

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu – zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego”.

Cel projektu: zwiększenie dostępu i upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat trzech na obszarze Gminy Nowy Tomyśl.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była adaptacja i wyposażenie rozbudowanego budynku Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu o dwa nowe oddziały żłobkowe. Prace dotyczące adaptacji uwzględniały następujące elementy: ścianki działowe, podłoża wewnątrz budynku, izolacje wewnętrzne, cieplne, akustyczne i przeciwwilgociowe, tynki i oblicowania, okna i drzwi zewnętrzne, roboty malarskie, posadzki, roboty wykończeniowe, elewacje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia terapii sensorycznej i polisensorycznej polegającej na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz wewnętrzne. W skład zakupionego wyposażenia sensorycznego wchodziły m.in. kształtki rehabilitacyjne, materace sensoryczne, kojec, sensoryczne jabłuszka, piankowy zamek, zestaw światłowodowy.

Osiągnięte efekty rzeczowe (produkty):

  • Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne: 1 szt.,
  • Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia: 1 szt.,
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 40 dzieci.

Osiągnięte rezultaty realizacji projektu:

  • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej: 115 dzieci.

Wyposażenie sensoryczne:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON