×

Oferta inwestycyjna

 

Walory gospodarcze gminy

Gmina Nowy Tomyśl to aglomeracja miejsko-wiejska. Tereny wiejskie mają charakter typowo rolniczy. W mieście oraz bezpośrednio na przylegających do niego terenach wiejskich skupił się przemysł, w którym dominuje produkcja sprzętu medycznego, opakowań z tworzyw sztucznych, urządzeń elektrotechnicznych, odzieży, siedzeń do pojazdów komunikacji masowej. Istniejące w Nowym Tomyślu zakłady to nie tylko miejscowy, rodzimy biznes. Zainwestowało tu wiele firm z kapitałem zagranicznym m.in. niemieckim, szwedzkim, duńskim i holenderskim.

Mocne strony gminy

 • korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne:
 • niewielka odległość Nowego Tomyśla tak od granicy państwa, z którą dzieli go jedynie 120 km, jak i od stolicy regionu – Poznania niespełna 60 km
 • niewielka odległość od dwóch portów lotniczych (pasażersko-przeładunkowych: Poznań, Babimost)
 • niewielka odległość od czterech węzłów kolejowych (Poznań, Leszno, Krzyż, Zielona Góra)
 • rozbudowana sieć połączeń drogowych z resztą kraju i zagranicą, w tym autostrada A2 wraz ze zjazdem w gminie Nowy Tomyśl
 • przystępne ceny gruntów wynikające m. in. z niskich klas gleb
 • obecność w Nowym Tomyślu bardzo wielu instytucji o ponadlokalnym zasięgu oraz takich, które tworzą bogate otoczenie biznesu i zapewniają pełną obsługę funkcjonującym w Nowym Tomyślu firmom:
  • Oddział Celny
  • Sąd Rejonowy
  • Urząd Skarbowy
  • Starostwo Powiatowe
  • banki
  • instytucje ubezpieczeniowe
 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, energetyczna). Woda w Nowym Tomyślu osiąga najwyższej jakości parametry. Uzdatniana jest przez zmodernizowaną pod koniec 2002 roku stację uzdatniania wody
 • liczba i charakter inwestycji zagranicznych, z jakimi mamy do czynienia na terenie gminy Nowy Tomyśl. Funkcjonujące tu podmioty zagraniczne, nastawiły się na dalsze inwestycje o charakterze trwałym, tzn. budują lub rozbudowują hale produkcyjne, wzbogacają park maszynowy, a co za tym idzie, powiększają kubaturę pomieszczeń walory przyrodniczo-krajobrazowe (duże obszary leśne, nieskażone środowisko) dobrze rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych, które przygotowują młodzież do podjęcia pracy w różnych zawodach i zaspokajają potrzeby lokalnego rynku pracyprzedsiębiorczy, operatywni, chętni do przekwalifikowania ludzie, którzy stanowią siłę Nowego Tomyśla
  • posiadanie przez gminę certyfikatu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, który przyznawany jest gminom tworzącym najlepsze warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania. W edycji konkursu 2004 gmina uzyskała najwyższą ocenę, czego potwierdzeniem jest przyznanie statuetki w kategorii miasteczek i małych miast do 30 tys. mieszkańców

Ułatwienia i ulgi dla inwestorów

 • możliwość uzyskania ulg od podatku od nieruchomości dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • współpraca z inwestorami na etapie lokalizowania inwestycji i jej przygotowania
 • tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej
 • stała pomoc i doradztwo ze strony Urzędu Miejskiego w procesie inwestycyjnym

grunt_prywatny_celna

lesna_1

lesna_ii

paproc_551

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty