×

Wyniki konkursu plastycznego pn. „Nowy Tomyśl ukochane nasze miasto”

27.05.2022

WYNIKI KONKURSU

czytaj więcej

Zapraszamy do udziału !!!

23.05.2022

czytaj więcej

Rozpoczynamy budowę hali sportowej w Borui Kościelnej!

23.05.2022

23 maja br. Burmistrz Włodzimierz Hibner oraz Prezes Zarządu Mateusz Całus – reprezentujący  wyłonionego w przetargu wykonawcę, konsorcjum firm w składzie: Budownictwo M. Całus oraz Całus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, podpisali umowę na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Borui Kościelnej wraz z zapleczem, łącznikiem, oraz niezbędną infrastrukt...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Rodzinka- tryb pozakonkursowy

20.05.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Kraina 1000 jezior”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Rodzinka.

Uwagi dotyczące oferty można składa...

czytaj więcej

NOWY TOMYŚL – gmina z wdrożoną teleopieką w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów

18.05.2022

16 maja w Domu Dziennego Pobytu odbyło się spotkanie dla beneficjentów programu ,,Teleopieka dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl w roku 2022”, podczas którego przeprowadzono szkolenie i wdrożono usługę teleopieki.

Wdrożenie usługi w Gminie Nowy Tomyśl, było możliwe dzięki funduszom pozyskanym z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Korp...

czytaj więcej

Obywatele Ukrainy muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

13.05.2022

Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe należy poinformować Zakład Ubezpieczeń S...

czytaj więcej

Dokończenie ścieżki rowerowej do Borui Kościelnej

11.05.2022

Włodzimierz Hibner, Burmistrz Nowego Tomyśla otrzymał propozycję z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, aby wspólnie dokończyć budowę ścieżki rowerowej do Borui Kościelnej (przebudowa mostku).

Burmistrz oczywiście widzi potrzebę szybkiego dokończenia tej inwestycji, z uwagi na zagrożenie dla rowerzystów na istniejącym odcinku ścieżki...

czytaj więcej

Dyżur doradcy Centrum PISOP

11.05.2022

24 maja Nowy Tomyśl odwiedzi doradca Stowarzyszenia Centrum PISOP, zajmującego się na co dzień wsparciem organizacji pozarządowych w Wielkopolsce. Osoby działające w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych i innych organizacjach społecznych mogą tego dnia spotkać się z doradcą i uzyskać nieodpłatnie informacje nt. pozyskiwania środ...

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11.05.2022

Zarządzenie nr 687/2022 Burmistrza Nowego Tomyśla w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizac...

czytaj więcej

Turnusy rehabilitacyjne dla rolników

10.05.2022

Szanowni Państwo!

            Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających u.s.r.) oraz osób pobierających okresowe świadczenia rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego ...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty