×

17 projektów zakwalifikowano do głosowania w budżecie obywatelskim na 2018 r.

17 projektów zakwalifikowano do głosowania w budżecie obywatelskim na 2018 r.

Zakończył się pierwszy etap działań związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Od 24 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali propozycje projektów do realizacji w przyszłym roku. W tym okresie wpłynęło 19 wniosków: 12 na projekty inwestycyjne, na łączną kwotę 461 060,40 zł oraz 7 na projekty prospołeczne na kwotę 56 994,00 zł.

Powołana przez Burmistrza Nowego Tomyśla komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok dokonała weryfikacji złożonych przez mieszkańców projektów pod względem formalno-prawnym oraz zgodności z zasadami określonymi w uchwale.
Po zbadaniu wszystkich projektów, a także uzyskaniu wyjaśnień i uzupełnieniu wniosków komisja opracowała ostateczną listę projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców – lista projektów zakwalifikowanych pod głosowanie i odrzuconych – w załączeniu.

Spośród złożonych wniosków komisja zaopiniowała negatywnie jeden wniosek na projekt inwestycyjny. Ponadto jeden z wnioskodawców wycofał swój projekt prospołeczny.

W związku z tym na liście projektów zakwalifikowanych do głosowania znalazło się 11 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 451.516,20 zł oraz 6 projektów prospołecznych na łączną kwotę 47.694,00 zł.
Zapraszamy do udziału w głosowaniu, które potrwa od 2 do 20 października 2017 r. Wykaz miejsc i terminów głosowania oraz zasady głosowania – w załączeniu.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON