×

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Tomyśl

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Tomyśl

– 2012-2014 –

Przedsięwzięcie pn.:. ,,Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”,
dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość”

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 -2013 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Okres realizacji projektu:  2012 – 2014

Wartość projektu: 6.757.2016,45 zł

Kwota dofinansowania: 5.743.625,48 zł

Opis projektu:

W talach 2012 – 2014 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz na obszarach wiejskich ułożona została sieć światłowodowa o łącznej długości blisko 40 km oraz posadowiono 6 obiektów teleinformatycznych – masztów.

W ramach projektu 90 gospodarstw domowych oraz 20 jednostek podległych gminie podłączonych zostało do szerokopasmowego Internetu i otrzymało nowe zestawy komputerowe.

Wykluczenie cyfrowe oznacza podział społeczeństwa na osoby mające dostęp do Internetu i możliwości korzystania z nowoczesnych form komunikacji, jakie ta sieć daje, i na osoby tej możliwości pozbawione. Projekt ma niwelować tę różnicę – wpisuje się w politykę równych szans, czyli zapewnia je tym mieszkańcom, którzy dotąd nie mogli wejść w posiadanie komputera, ani opanować jego obsługi, ludziom nienadążającym do tej pory za rozwojem informatyki, i niemającym możliwości finansowych, lecz jednocześnie chętnym do przełamania tej bariery. Projekt pozwala zatem na wyrównywanie szans mieszkańców gminy Nowy Tomyśl w dostępie do sieci szerokopasmowej, zapewniającej m.in. szybki dostęp do Internetu. Jego szczególnym atutem jest możliwość aktywizacji osób niepełnosprawnych, dotąd szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, którzy dzięki niemu mogą podjąć pracę i naukę zdalną.
Projekt z pewnością pomoże poprawić sytuację materialną poprzez możliwość sprawniejszego poszukiwania pracy, podnoszenia własnych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym poprawienia pozycji na rynku pracy; jednocześnie pozwoli podnieść poziom wykształcenia członków rodzin beneficjentów, dając dostęp do źródeł wiedzy w Internecie, przydatnych w nauce dzieciom w wieku szkolnym. Co więcej, ten cel edukacyjny przyświeca też włączeniu do projektu szkół, którym dostęp do gminnej sieci szerokopasmowej pozwoli na podniesienie poziomu kształcenia uczniów i zapewni dostęp do zasobów sieci, nieocenionych we wsparciu procesu kształcenia.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON