×

Komunikat dotyczący spalania śmieci

Komunikat dotyczący spalania śmieci

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Tomyśl, że zabrania się spalania odpadów w domowych piecach, które nie są do tego przystosowane!

W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych podejmowane będą sankcje karne wynikające z art. 171 ustawy o odpadach: Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 16 ustawy o odpadach
Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas spalania śmieci w piecu emitowane są do atmosfery pyły, które odkładają się w glebie powodując szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz rakotwórcze związki zwane dioksynami. Wydziela się również tlenek węgla, który jest trujący dla ludzi i zwierząt oraz tlenek azotu powodujący uszkodzenie płuc. Trujący dym zawiera dwutlenek siarki, cyjanowodór, chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny-kwaśne deszcze. Dlatego jesteśmy narażeni na spożycie zatrutego mleko, jaj,warzyw i owoców. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej (buty, odzież, meble) do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski. Nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, gdyż emitowany jest do środowiska formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutkiem tego jest cofający się tlenek węgla i może wtedy dojść do zatrucia.

Spalanie odpadów drewnianych i śmieci w piecach domowych daje złudne poczucie oszczędzania. W wyniku tego procesu w przewodach kominowych osadza się sadza, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru całego domu. Ponadto niezależnie od ilości wystawionych śmieci opłata za ich odbiór nie ulegnie zmianie. Czy wystawimy w całości zapełniony pojemnik czy tylko w połowie i tak zapłacimy tę sama kwotę.

Nie oszczędzajmy na zdrowiu swoim, swoich dzieci i sąsiadów. Zwłaszcza teraz w obliczu zmian klimatycznych powinniśmy ograniczać zanieczyszczanie powietrza.

Wzywam wszystkich, którym na sercu leży czystość naszego powietrza, przyłączcie się do akcji uświadamiania naszych bliskich, sąsiadów i przyjaciół o szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych.

Burmistrz Nowego Tomyśla
/Włodzimierz Hibner/


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON