×

Projekt służący niepełnosprawnym

Projekt służący niepełnosprawnym

10 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide wraz z Fundacją Eudajmonia. Celem projektu jest zwiększenie zdolności 50 instytucji monitorowanych w województwie wielkopolskim do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania.
Gmina Nowy Tomyśl jest jedną z monitorowanych instytucji. Spotkanie służyło usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy o Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl oraz wspólnemu zastanowieniu się nad kierunkiem rekomendacji, służących polepszeniu dostosowania instytucji i świadczonych usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dyskusji nad tą problematyką uczestniczyli Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia Rodzinka, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu oraz Szkoły Podstawowej nr 3.

Kolejnym etapem projektu będzie monitoring instytucji.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON