×

Uchwała antysmogowa – Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy

Uchwała antysmogowa – Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy

Zjawisko nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Wielkość liczby przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w powietrzu mierzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na obszarze województwa wielkopolskiego na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Borówniec, Gniezno, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Ostrów Wlkp, Piła, Pleszew, Tarnowo Podgórne, Wągrowiec. W Nowym Tomyślu stacja pomiarowa znajduje się na terenie szpitala powiatowego w okolicy ul. Szpitalnej. Co roku zmagamy się z problemem występujących przekroczeń dopuszczalnego poziomu, szkodliwego dla naszego organizmu, pyłu PM 10. Ale nie jest to tylko problem miast w których dokonuje się pomiarów. Powietrze i emisja nie zna granic. Oznacza to, że nasi sąsiedzi Grodzisk Wlkp., Opalenica, Buk, Międzychód, Lwówek, Szamotuły, Wolsztyn, Kościan, Zbąszyń też nie powinni spać spokojnie. Fakt, że na ich terenie nie ma stacji nie oznacza, że nie ma emisji.

Główną przyczyną występowania niskiej emisji w tym pyłów PM 10 są przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych,odpadów drewnianych, jak i samego drewna itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz niewielka wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie jednorodzinnym. Aby poprawić taki stan rzeczy konieczne są zmiany w systemach ogrzewania oraz termomodernizacjach obiektów, które dotyczą też domów jednorodzinnych.

W celu stworzenia możliwości poprawy jakości powietrza na szczeblu wojewódzkim i lokalnym, przygotowany został przez Samorząd Wojewódzki projekt tzw. „uchwały antysmogowej”. W dniu 6 września 2017 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wprowadzania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała popularnie nazywana „antysmogową” ma wejść w życie z dniem 1 maja 2018 roku, w myśl jej zapisów wprowadzony zostanie zakaz stosowania w instalacjach grzewczych, w których następuje spalanie, takich jak kotły, piece, kominki, paliw złej jakości: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem.

Nie będzie wolno palić mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami produkowanymi z ich wykorzystaniem. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.

Zakaz będzie dotyczył również paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%, a także paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % oraz spełniających co najmniej jeden z następujących parametrów: wartość opałowa poniżej 23 MJ/kg, zawartość popiołu powyżej 10%.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów maja pełnić w szczególności: straże gminne, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz Policja – na podstawie przepisów odrębnych.

Dostosowanie już użytkowanych instalacji (oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały) do wymagań wynikających z uchwały, będzie stanowić istotne obciążenie ekonomiczne dla właścicieli, dlatego w projekcie uchwały przewidziano stosowne okresy przejściowe zarówno dla norm określających parametry techniczne jak i rozwiązań technicznych dotyczących instalacji, w których następuje spalanie paliw dopuszczonych do stosowania.

Zgodnie z projektem uchwały, do końca 2023 roku będzie trzeba pozbyć się starych, nieekologicznych pieców i kotłów, w tym kaflowych. To one w znacznym stopniu emitują do powietrza szkodliwe pyły.

Z kolei do końca 2027 r. będzie trzeba pozbyć się z domów pozostałych kotłów, które obecnie spełniają wymagania 3 i 4 klasy emisyjności (czyli te, które „produkują” mniej szkodliwych pyłów niż te najstarsze, pozaklasowe).

Docelowo dozwolone będą jedynie piece i kotły spełniające normy niskiej emisji pyłów oraz o wysokiej efektywności energetycznej.

Przewiduje się, że wdrożenie ww. wskazań będzie miało istotny wpływ na poprawę jakości powietrza m. in. w gminie Nowy Tomyśl.

W załączeniu przekazujemy Państwu do zapoznania się projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON