×

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt medyczny w szkołach podstawowych

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt medyczny w szkołach podstawowych

Gmina Nowy Tomyśl pozyskała od Wojewody Wielkopolskiego dotację na zadanie pod nazwą „Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” .

Otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 31.497,00 zł. którą przeznaczono na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w pięciu szkołach podstawowych. Od 1 września 2016 r. w ustawie o systemie oświaty w art.67 ust.1 pkt 4 zaczął obowiązywać zapis, zgodnie z którym do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z „Gabinetów profilaktyki zdrowotneji i pomocy przedlekarskiej, spełniającej szczegółowe wymagania w przepisach dotyczących działalności leczniczej”.

Pozyskana dotacja pozwoli dyrektorom szkół podstawowych doposażyć gabinety w nowoczesny sprzęt medyczny, co poprawi ich funkcjonalność.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON