×

List intencyjny w sprawie wiaduktu podpisany

List intencyjny w sprawie wiaduktu podpisany

Burmistrz Włodzimierz Hibner i zastępca burmistrza Paweł Mordal wzięli w dniu dzisiejszym udział w spotkaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z udziałem m.in. Marszałka Wojciecha Jankowiaka, podczas którego doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Dzięki niemu już na początku 2018 r. ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie.

Zgodnie z treścią podpisanego listu szacunkowa wartość wykonania tej dokumentacji określona została na kwotę 750 000,00 zł.

Przedstawiciele samorządów Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Nowotomyskiego zadeklarowali swój udział w 1/3 kosztów, jednak nie więcej niż 250 000,00 zł każdy.

Pozostałą część sfinansuje ze swojego budżetu Gmina Nowy Tomyśl, która jednocześnie deklaruje także pokrycie dodatkowych kosztów w przypadku jeśli przekroczą one zaplanowaną kwotę. Burmistrz Włodzimierz Hibner zgodził się także, aby to Gmina Nowy Tomyśl przejęła obowiązki podmiotu, który zajmie się koordynacją wynikających z tego tytułu prac, w szczególności ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu i realizacją zawartej na jego podstawie umowy. Pomoże to przyspieszyć dalsze działania w kierunku budowy tak potrzebnego Nowemu Tomyślowi wiaduktu.

Warto wspomnieć, iż na ukończeniu są także czynności zmierzające do uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który jest warunkiem koniecznym opracowania dokumentacji projektowej.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON