×

Powstanie projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i pl. Chopina

Powstanie projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i pl. Chopina

W dniu 9 listopada br. Urząd Miejski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Piłsudskiego i placu Chopina w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii”. Do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu – firmę AKPB ARCHITEKCI, Piotr Bartosik, Os. Wichrowe Wzgórze 36/70, 61-699 Poznań. Koszt tego zadania wyniesie 248.460,00 zł brutto.
Od kilku lat trwa dyskusja na temat złego stanu technicznego tej części miasta, będącej de facto centrum Nowego Tomyśla oraz swego rodzaju jego wizytówką. Poprawa obecnego stanu tj. przebudowa tej ulicy oraz placu Chopina jest jednym z priorytetów Burmistrza Włodzimierza Hibnera.

Zakres zamówienia został podzielony na II etapy: 

ETAP I
Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennych spójnych dla przebudowy ul. Piłsudskiego (termin realizacji: 29 grudnia br.) i pl. Chopina (termin realizacji: 30 maja 2018 roku) obejmujących swoim zakresem m.in. następujące elementy: droga, chodniki, alejki, miejsca postojowe, parkingi, oświetlenie LED, elementy małej architektury i zieleń. Koncepcja ma zawierać opis rozwiązań służących wzrostowi atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

ETAP II
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii osobno dla następujących części:

część I – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Piłsudskiego o długości 550 m. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę nawierzchni i zjazdów istniejących w pasie drogowym, przebudowę chodników z wyodrębnieniem miejsc postojowych, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, wymianę oświetlenia na oświetlenie w technologii LED, zaprojektowanie zieleni, organizację ruchu. Termin realizacji pierwszej części II ETAPU to 30 kwietnia 2018 roku.

część II – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy placu Chopina. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę nawierzchni i zjazdów istniejących w pasie drogowym, przebudowę chodników, przebudowę miejsc postojowych i parkingu, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, wymianę oświetlenia na oświetlenie w technologii LED, zaprojektowanie zieleni, organizację ruchu. Termin realizacji drugiej części II ETAPU to 31 lipca 2018 roku.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON