×

Dotacje celowe na wymianę systemów ogrzewania węglowego

Dotacje celowe na wymianę systemów ogrzewania węglowego

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2018

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, które są położone na terenie Gminy Nowy Tomyśl,a obecnie są ogrzewane źródłem ciepła na paliwo stałe.
Dotację można przeznaczyć na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym na gruntową pompę ciepła oraz na budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

Wysokość dotacji celowej będzie wynosić:
1) 4.000 zł na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,
2) 8.000 zł na zakup pompy ciepła,
3) 2.000 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego tych nieruchomości, które nie były podłączone do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ
w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.nowytomysl.pl w zakładce mieszkaniec – dotacje lub osobiście pokój nr 15 (parter)

Warunkiem przyznania dotacji będzie złożenie pisemnego kompletnego wniosku do Burmistrza Nowego Tomyśla jeszcze przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania. Po ocenie wniosku i jego akceptacji zostanie podpisana umowa na dofinansowanie.
W przypadku wyczerpania się środków finansowych Gminy Nowy Tomyśl przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku budżetowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności ich złożenia .

Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani będą do utrzymania efektu ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

Udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego będzie możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON