×

Rozwój i integracja systemów informatycznych

Rozwój i integracja systemów informatycznych

– 2017/2018 –

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 2 ,,Społeczeństwo informacyjne”
Działanie: 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Poddziałanie: 2.1.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.
Wartość projektu: 11.158.974,66 zł ( w tym Gmina Nowy Tomyśl – 1.480.659,73 zł)
Kwota i forma dofinansowania: 9.451.466,63 zł (w tym Gmina Nowy Tomyśl – 1.224.898,95 zł), dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych

Lider Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne
Partnerzy w projekcie: Miasto i Gmina Buk, Gmina Dąbie, Miasto Gniezno, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Krobia, Gmina Lądek, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, Gmina Orchowo, Powiat Śremski, Gmina Rokietnica, Gmina Skulsk, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów, Gmina Żerków.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom ww. gmin lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi obywateli, dostępu obywateli do informacji publicznej.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:
– liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 40 szt. (w tym Gmina Nowy   Tomyśl 1 szt.)
– liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 11 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 0 szt.)
– liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 66 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 6 szt.)
– liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 43 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 9 szt.)
– liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 2 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 0 szt.)
– liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 169 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 0 szt.)
– liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
– 168 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 0 szt.)
– liczba zakupionych środków trwałych – 480 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 28szt.)
– liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 146 szt. (w tym Gmina Nowy Tomyśl 12 szt.)

 

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty