×

Rozwój i integracja systemów informatycznych

Rozwój i integracja systemów informatycznych

– 2017 – 2020 –

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 2 ,,Społeczeństwo informacyjne”
Działanie: 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Poddziałanie: 2.1.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: od 1 września 2017 r. do 10 sierpnia 2020 r.
Wartość projektu: Gmina Nowy Tomyśl – 1.469.850,00 zł
Kwota i forma dofinansowania: Gmina Nowy Tomyśl – 868.480,28 zł

Lider Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne
Partnerzy w projekcie: Miasto i Gmina Buk, Gmina Dąbie, Miasto Gniezno, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Krobia, Gmina Lądek, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, Gmina Orchowo, Powiat Śremski, Gmina Rokietnica, Gmina Skulsk, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów, Gmina Żerków.

Opis projektu:
Głównym celem projektu było zapewnienie mieszkańcom ww. gmin lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi obywateli, dostępu obywateli do informacji publicznej.

Efekty rzeczowe osiągnięte w ramach realizacji projektu:
– liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 19 szt.,

– liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 7 szt.,

– liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 100 szt.,

– liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 125 szt.,

– liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 2 szt.,

– liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 4843 szt.,

– liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 298 szt.,

– liczba zakupionych środków trwałych – 495 szt.,

– liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 80 szt.

Rezultaty realizacji projektu:

– liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1080 szt.,

– liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną  – 1 600 osób/rok..


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON