×

Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl

Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl

– 2018 –

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” dofinansowane w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Fundusz: Fundusz Spójności

Okres realizacji projektu: 2018
Wartość projektu: 4.409.108,15 zł
Kwota dofinansowania: 3.747.741,92 zł (85%)

Opis projektu:

W Nowym Tomyślu w 2018 roku zrealizowano projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska”.

Głównym celem projektu była poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Nowego Tomyśla poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej. W ramach zadania rewitalizacji poddany został Park im. Feliksa Szołdrskiego oraz park przy ulicy Musiała w Nowym Tomyślu.

W parku im. Feliksa Szołdrskiego wydzielone zostały strefy tematyczne, a realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania tej największej nowotomyskiej strefy zieleni. Wprowadzone rozwiązania będą miały efekt długofalowy, ponieważ przyczynią się też do ochrony przyrody, poprzez powstanie budek lęgowych dla ptaków oraz ogrodów tematycznych z roślinami aromatycznymi i pożytecznymi dla owadów.

Nowotomyskie parki stały się prawdziwą oazą zieleni, którą współtworzą urokliwe stawy, kwietne łąki, ogród „zmysłów”, różne gatunki drzew i krzewów. To idealna przestrzeń do rekreacji na świeżym powietrzu. Ścieżki i aleje zachęcają do spacerów, biegania, jazdy na rowerze i nordic walkingu.

Osoby, które cenią sobie wypoczynek i spędzanie czasu na łonie natury będą mogły skorzystać z siłowni zewnętrznej, toru do buli, miejsca do gry w szachy. Dla najmłodszych nowotomyślan przygotowano plac zabaw wyposażony w urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnością.

Realizując projekt nie zapomniano też o domowych zwierzakach. W parku przy ulicy Musiała wydzielono specjalną strefę i wyposażono ją w urządzenia służące psom do zabawy.

Nowotomyskie parki stały się nie tylko piękne, ale również przez ich zagospodarowanie i doposażenie, także funkcjonalne, przez co dobrze służyć będą mieszkańcom naszej gminy w rekreacji i wypoczynku. Nowe nasadzenia wpłyną natomiast korzystnie na jakość powietrza i warunki życia ptaków i owadów, które harmonijnie współtworzą nasz ekosystem.

Wiosną nowotomyślanie i odwiedzający miasto goście w pełni odkryją prawdziwe piękno kwitnących parków, a także będą mogli korzystać z powstałej infrastruktury rekreacyjnej.

Osiągnięte wskaźniki realizacji projektu:

  • dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu: 13,38 ha,
  • łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami/pracami w ramach projektów: 24,51 ha.

Po realizacji projektu:

 

 

Przed realizacją projektu:

 

 

 

 

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć POIiŚ

W związku z realizowanym przez Gminę Nowy Tomyśl projektem pt. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

  1. a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres POIS@mir.gov.pl

lub

  1. b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie pois.gov.pl\nieprawidlowosci


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON