×

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na rok 2018 w terminach:

• od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
• od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2018 roku gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2017 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Dz. U. z 2017r. poz. 2215).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu w pokoju Nr 6 (parter) lub pod Nr telefonu 61-44-26-635.

Wymagane dokumenty

oświadczenie
wniosek
załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON