×

Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2018 r.

Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2018 r.

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 455/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2018. Informacja o przyznanym dofinansowaniu stanowi załącznik do zarządzenia.

Kluby sportowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram i opis zadania (wzór w załączeniu). Wszystkie kluby sportowe, które uzyskały dofinansowanie, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
Przy otrzymaniu dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych we wniosku.

Dofinansowanie sportu 2018 – wyniki

aktualny_harmonogram_i_kosztotys_do_umowy

opis_faktury_obowiazkowy-1

oswiadczenie_osoby_pracujacej_spolecznie-1

Załacznik nr 4 Sprawozdanie 2018


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON