×

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W grudniu 2017 r. radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, nie zdecydowali się na zmianę stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl. Postanowili zaczekać, licząc, że w nowym przetargu zgłoszą się takie firmy, które zaoferują za usługę niższe stawki.

Z wnioskiem o zwiększenie wystąpił burmistrz Włodzimierz Hibner ze względu na fakt, iż w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego okazało się, że koszty usługi związanej z odbiorem odpadów w latach 2018-2020 przewyższają znacznie wpływy do budżetu pochodzące z tzw. opłaty śmieciowej. Obecnie mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl płacą od osoby 8 zł za śmieci segregowane oraz 12 zł za śmieci niesegregowane. Wpływy do budżetu w okresie na jaki ma zostać zawarta umowa (3 lata) to około 7 160 000 zł, podczas gdy wstępne szacunki wydatków w tym okresie (lata 2018 – 2020) wynoszą około 11 milionów zł (wynagrodzenie dla firmy i koszty obsługi systemu).

Burmistrz Włodzimierz Hibner wskazywał, że po kolejnym przetargu ceny zamiast spaść, będą jeszcze wyższe bowiem od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie zmiana legislacyjna wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. Podnosi ona opłatę za składowanie odpadów niemal sześciokrotnie. Do końca 2017 roku stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. Tymczasem od nowego roku koszt ten wynosi już 140,00 zł.

Opłata za składowanie odpadów zgodnie z powyższym rozporządzeniem rosnąć będzie także w kolejnych latach. W 2019 r. będzie to 170,00 zł za tonę, a w 2020 r. wyniesie już 270,00 zł za tonę.

Niezależny od firm zajmujących się odbiorem odpadów wprowadzony, decyzją Ministra Środowiska, wzrost opłaty za składowanie, zmusi te podmioty do podniesienia opłat, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy. Argumentacja burmistrza na niewiele się zdała. Decyzja radnych była taka, by przetarg ogłosić na nowo.

W związku z powyższym by Gmina Nowy Tomyśl mała zapewnioną ciągłość obsługi, konieczne było zawarcie aneksu do umowy z firmą dotychczas obsługującą gminę. Za kwotę około 1,6 mln złotych za pół roku, przedłużono funkcjonowanie systemu na starych zasadach do końca czerwca br.

Tymczasem w lutym br. gmina otworzyła oferty na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Nowa umowa ma obowiązywać od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, czyli przez najbliższe 30 miesięcy. Do drugiego przetargu stanęły trzy przedsiębiorstwa, które złożyły swoje oferty.

Tak jak przewidywał burmistrz, drugi przetarg przyniósł zwiększenie kosztów. Koszty dla firmy, które gmina miała ponieść w przypadku rozstrzygnięcia I postępowania przetargowego wynosiłyby w skali 3 lat 10.149.525,72 zł natomiast obecnie będą wynosić 10.182.421,80 zł oznacza to, iż decyzja radnych zamiast przynieść oszczędności zwiększyła, w tym okresie, koszty obsługi systemu o 32.896,08 zł.

Wstępnie w grudniu 2017 r. wyliczono, że aby całość po podpisaniu umów się bilansowała, nowe stawki musiałyby wzrosnąć o około 4,5 zł w stosunku do obecnych, czyli wynosić 12,50 zł za odpady segregowane i 16,50 zł za odpady niesegregowane.

Przy obecnych stawkach (8,0 zł i 12,0 zł) i ponoszonych kosztach, kwota z wpływających do budżetu opłat wystarczy na pokrycie kosztów wywozu odpadów od mieszkańców do sierpnia 2018 r. Przyjąć należy, że jeżeli opłaty nie zostaną zwiększone, to od dnia 1 sierpnia 2018 r. gmina nie będzie miała już środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców. Spowoduje to, że odpady będą zalegały na posesjach i w altanach śmieciowych.

Dodać należy, że w związku z nową, zwiększoną opłatą za składowanie, która przekazywana jest Urzędowi Marszałkowskiemu, w gminach Grodzisk Wlkp., Opalenica, Kamieniec, Kościan, Zbąszyń, Rakoniewice, Wielichowo, Stęszew, Czempiń, Dolsk, Brodnica, Dopiewo, Granowo, Kamionki, Puszczykowo wprowadza się od 1 lipca 2018 r. zwiększone stawki za odbiór odpadów, które będą wynosiły odpowiednio: 13 zł od osoby na za odpady segregowane i 26 zł za odpady niesegregowane.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON