×

Pierwsze prace porządkowe w Parku im. Feliksa

Pierwsze prace porządkowe w Parku im. Feliksa

Już od poniedziałku 19 marca br. ruszą pierwsze prace porządkowe w Parku im. Feliksa. Prace te  będą polegały na usunięciu młodych samosiewów , które nie wymagają uzyskania decyzji. A wszystko za przyczyną podpisanej w  dniu 12 marca 2018 roku przez Zastępcę Burmistrza Nowego Tomyśla Pawła Mordala,   z firmą Grażyna Tadla G. Tech-Styl Przyłęk, 57-256 Bardo umowy na realizację przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska”

Gmina na to zadanie pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dofinansowane 3.819.142,10 zł

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Fundusz: Fundusz Spójności

Okres realizacji projektu: 2018 (w trakcie realizacji)
Wartość projektu: 4.493.108,36 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Nowego Tomyśla poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej. Projektem objęty został Park im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz Park przy ulicy Stanisława Musiała. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektem to ponad 24 ha.
W parku im. Feliksa Szołdrskiego wydzielone zostaną strefy tematyczne: strefa ekspozycji i wydarzeń kulturalnych, strefa wypoczynkowa, strefa rekreacji, strefa zieleni izolacyjnej oraz strefa ZOO.
Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania nowotomyskiej oazy zieleni. Teren stanie się nie tylko piękny, ale przez jego zagospodarowanie i doposażenie, także funkcjonalny, przez co dobrze służyć będzie mieszkańcom naszej gminy w rekreacji i wypoczynku. Wprowadzone rozwiązania przyczynią się też do ochrony przyrody, powstaną bowiem budki dla ptaków oraz ogrody tematyczne z roślinami aromatycznymi i pożytecznymi dla owadów.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON