×

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w Gminie Nowy Tomyśl

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w Gminie Nowy Tomyśl

Ukazało się obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku. Kwalifikacja dotyczy mężczyzn rocznika 1999 oraz kobiet (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji) i mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998 (nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

W powiecie nowotomyskim kwalifikacja rozpocznie się dnia 3 kwietnia i potrwa do 25 kwietnia 2018 roku.

Termin dla Gminy Nowy Tomyśl przypada od 17 kwietnia do 23 kwietnia br, natomiast wszystkie kobiety stają dnia 24 kwietnia br. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będą pomieszczenia w budynku na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu tel. 666 389 429.

Zadaniem Komisji będzie określenie sprawności fizycznej i psychicznej danej osoby, oraz ustalenie odpowiedniej kategorii zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba, która stawiła sę przed PKL przeniesiona zostaje do rezerwy.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu (obwieszczenie Wojewody, wezwania imienne) lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku (Dz.U. z 2017, poz.1430).

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu przypomina o konieczności przedstawienia na „kwalifikacji wojskowej” poniższych dokumentów:

  • dowód osobisty

  • aktualną fotografię 3×4 cm. bez nakrycia głowy

  • dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia (gdy ktoś choruje)

  • prawo jazdy

  • świadectwo ukończonej szkoły (Gimnazjum)

  • zawiadomienie o kontynuowaniu nauki (zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej)

  • osoba zgłaszająca się powinna znać nazwisko panieńskie matki.

Wymienione wyżej dokumenty i informacje niezbędne są do prawidłowego i właściwego wypełniania wojskowych dokumentów ewidencyjnych.

Przygotowała:

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Elżbieta Dziubała


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON