×

Spotkanie Zespołu ds. ruchu rowerowego i wrotkarstwa

Spotkanie Zespołu ds. ruchu rowerowego i wrotkarstwa

Dnia 28 marca 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się I spotkanie powołanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla Zespołu do spraw rozwoju ruchu rowerowego i wrotkarstwa na terenie Gminy Nowy Tomyśl. Podczas spotkania omówiono zakres działań Zespołu w 2018 r. Przedmiotem jego działania jest w szczególności realizacja na terenie Gminy Nowy Tomyśl następujących zadań:

  1. inicjonowanie działań na rzecz tworzenia tras i ścieżek rowerowych, a także inwestycji mających wpływ na ruch rowerowy i wrotkarski,

  2. opiniowanie planowanego przebiegu tras i ścieżek rowerowych,

  3. zgłaszanie uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tras i ścieżek rowerowych oraz inwestycji mających wpływ na ruch rowerowy i wrotkarki,

  4. opracowanie warunków oraz wskazywanie lokalizacji dla rozwoju tzw. roweru miejskiego,

  5. przygotowanie materiałów promujących ruch rowerowy i wrotkarski,

  6. popularyzacja ruchu rowerowego i wrotkarskiego.

Powołany Zespół jest organem doradczo-opiniującym w sprawach upowszechniania ruchu rowerowego i wrotkarstwa na terenie Gminy Nowy Tomyśl. W jego skład wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, p. Bogusław Nawrot – Radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, p. Marek Haliniak – mieszkaniec Nowego Tomyśla, przedstawiciel lokalnego środowiska rowerzystów oraz p. Łukasz Mańka – mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl, przedstawiciel Stowarzyszenia Skate 2 City z terenu Gminy Nowy Tomyśl.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON