×

Monitorowano nowotomyskie instytucje

Monitorowano nowotomyskie instytucje

5 czerwca 2018 r. do Nowego Tomyśla przybyli eksperci z Fundacji Eudajmonia Ewelina Puławska i Filip Rodzik w celu dokonania monitoringu wybranych instytucji pod względem ich dostępności architektonicznej i informacyjnej dla osób niepełnosprawnych.
W Nowym Tomyślu monitorowane były budynki: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej nr 3, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Starostwa Powiatowego.

Efektem przeprowadzonej przez zespół analizy będzie wypracowanie rekomendacji – praktycznych rozwiązań dla instytucji, m.in. poprzez: dostosowanie form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych, działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów i podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, a także wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

W Urzędzie Miejskim z przedstawicielami fundacji spotkał się burmistrz Włodzimierz Hibner, który uczestniczył w oględzinach budynku i rozmawiał o potencjalnych rekomendacjach dotyczących wprowadzenia w nowotomyskim magistracie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Wizyta w naszym mieście wpisała się w projekt pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, do którego w ubiegłym roku nasza gmina przystąpiła.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide wraz z Fundacją Eudajmonia.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON