×

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ WIADUKTU

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ WIADUKTU

Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

– budowę drogi o szerokości jezdni do 7,0 m,

– budowę wiaduktu nad linią kolejową E20 Warszawa – Berlin klasa obciążenia A + STANAG 150,

– budowę skrzyżowań,

– budowę ciągu pieszo rowerowego,

– wprowadzenie elementów separujących na przejściach dla pieszych oraz doświetlenie przejść w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,

– zapewnienie prawidłowego odwodnienia istniejących oraz zaprojektowanych elementów wyposażenia drogi, jako preferowane odwodnienie powierzchniowe, ewentualnie za pomocą kanalizacji deszczowej. W przypadku lokalizacji studni w jezdni włazy kanalizacji osadzić w prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warst bitumicznych natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach występowania krawężnika należy zastosować wpusty krawężnikowo – jezdniowe.

– przeanalizowanie dostępności do drogi publicznej działek położonych w obrębie budowanego odcinka – minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 5,0 m,

– usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji.

Termin realizacji zadania 30.11.2019 roku.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON